Priser:

Medlemskabet giver adgang til ubegrænset fitness og holdtræning.

Fri Fitness & hold
Kontingent pr. måned kr. 199,-
OBS: juli og august er betalings fri*

Fri Fitness & hold:
Der betaltes: 

6 kr.pr dag frem til sidste dag i mdr.
+ 1 mdr. kr. 199,- 
oprettelse kr. 200,- 
betales med kort via hjemmesiden. 

Alternativ til løbende betaling via kort er kontant betaling for den ønskede periode, Min 3 mdr.

Ny chip koster 40,- 

Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned ved kontakt til kassereren  på mail adr.: kontakt@eikmotion.dk

Åbningstider alle dage 04.00 – 22.00

*Fri kontingent i juli og august er betinget af indmeldelse før 1.6.
Ved indmeldelse i juni:
Ved indmeldelse betales kontingent rest juni kr. 6 pr. dag + kontingent for juli + gebyr for indmeldelse.
August er kontingent fri.
Ved indmeldelse i juli og august
Der betales fuld kontingent, men gebyr for indmeldelse nedsættes til kr. 100 i juli måned.