Regelsæt:

Regelsæt for medlemmer af EIK Motion

Du har med din godkendelse af handles betingelserne  ved indmeldelse bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af EIK Motion:

1. Dit adgangs armbånd skal bæres synlig på håndleddet når der trænes i EIK Motion. Det må derfor ikke overdrages til andre og ligeledes er det ikke tilladt at tage andre med ind i centret.

2. Et medlemskab kan som hovedregel ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes. I særlige tilfælde træffer bestyrelsen afgørelsen.

3. Adgangsarmbånd byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage.

Er adgangs armbåndet skadet ved misbrug eller bortkommet betales et gebyr iflg. gældende satser for et nyt kort.

4. Unge under 15 år må ikke være i centret

5. Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.

6. Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. Der må ikke trænes i bar overkrop.

7. Tasker, udendørssko, overtøj m.m skal anbringes i omklædningsrummet. Værdigenstande kan opbevares i værdiboksene i centeret. Opbevaring er på eget ansvar.

8. Ryd op efter dig selv og tør træningsudstyr af efter brug i forhold til anvisning fra instruktørerne.

9. Ved tilmeldt holdaktivitet skal afbud ske senest 2 timer før starttidspunkt.

10. Der må ikke ryges i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træning.

11. Mobiltelefoner skal være på lydløs og ved brug i form af samtale skal ske udenfor centret.

12. Enhver form for brug af doping er forbudt, og vil medføre øjeblikkelig eksklusion af EIK Motion uden refusion af det betalte kontingent.

13. Udøver et medlem hærværk på centerets ejendele, vil medlemmet blive politianmeldt og medlemmet vil blive gjort erstatningspligtig.

Regelsæt for medlemmer af EIK Motion
Du har med din underskrift ved indmeldelsen bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af EIK Motion:
1. Dit nøglekort er personligt og skal vises på forlangende.  Kortet må derfor ikke overdrages til andre og ligeledes er det ikke tilladt at tage andre med ind i centret.
2. Et medlemskab kan som hovedregel ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes. I særlige tilfælde træffer bestyrelsen afgørelsen.
3. Nøglekortet byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage. Er nøglekortet skadet ved misbrug eller bortkommet betales 100 kr. for et nyt kort.
4. Unge under 15 år må ikke være i centret
5. Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.
6. Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. Der må ikke trænes i bar overkrop.
7. Tasker, udendørssko, overtøj m.m skal anbringes i omklædningsrummet. Værdigenstande kan opbevares i værdiboksene i centeret. Opbevaring er på eget ansvar.
8. Ryd op efter dig selv og tør træningsudstyr af efter brug i forhold til anvisning fra instruktørerne.
9. Ved tilmeldt holdaktivitet skal afbud ske senest 2 timer før starttidspunkt.
10. Der må ikke ryges i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træning.
11. Mobiltelefoner skal være på lydløs og ved brug i form af samtale skal ske udenfor centret.
12. Enhver form for brug af doping er forbudt, og vil medføre øjeblikkelig eksklusion af EIK Motion uden refusion af det betalte kontingent.
13. Udøver et medlem hærværk på centerets ejendele, vil medlemmet blive politianmeldt og medlemmet vil blive gjort erstatningspligtig.