Ubegrænset træning i ejby & Gelsted

Alle ugens dage fra kl. 04.00 til 23.00

Regelsæt - medlemskab

Regelsæt for medlemmer af EIK Motion

Du har med din godkendelse af handles betingelserne  ved indmeldelse bekræftet, at du har læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af EIK Motion:

1. Dit adgangs armbånd skal bæres synlig på håndleddet når der trænes i EIK Motion. Det må derfor ikke overdrages til andre og ligeledes er det ikke tilladt at tage andre med ind i centret.

2. Et medlemskab kan som hovedregel ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes. I særlige tilfælde træffer bestyrelsen afgørelsen.

3. Adgangsarmbånd byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage.

Er adgangs armbåndet skadet ved misbrug eller bortkommet betales et gebyr iflg. gældende satser for et nyt kort.

4. Teen fitness abonnement - Unge fra 10 år til 15 år skal være under opsyn af instruktør eller ordinært medlem over 18 år.

Fra 7 årgang  år må der trænes frit i centeret kræver, ordinært medlemskab med tilhørende nøglechip.

5. Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.

6. Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. Der må ikke trænes i bar overkrop.

7. Tasker, udendørssko, overtøj m.m skal anbringes i omklædningsrummet. Værdigenstande kan opbevares i værdiboksene i centeret. Opbevaring er på eget ansvar.

8. Ryd op efter dig selv og tør træningsudstyr af efter brug i forhold til anvisning fra instruktørerne.

9. Ved tilmeldt holdaktivitet skal afbud ske senest 2 timer før starttidspunkt.

10. Der må ikke ryges i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træning.

11. Mobiltelefoner skal være på lydløs og ved brug i form af samtale skal ske udenfor centret.

12. Enhver form for brug af doping er forbudt, og vil medføre øjeblikkelig eksklusion af EIK Motion uden refusion af det betalte kontingent.

13. Udøver et medlem hærværk på centerets ejendele, vil medlemmet blive politianmeldt og medlemmet vil blive gjort erstatningspligtig.

Åbningstider

Vi har åbent alle dage fra 04.00-23.00

Adresser

EIK Motion - Ejby
Halvej 5, 5592 Ejby
Kontakt@eikmotion.dk
EIK Motion - Gelsted
Sportsvænget 3, 5591 Gelsted
Kontakt@eikmotion.dk
Facebook Pagelike Widget
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram